בנין ודיור / אוגוסט 22

מגזין בנין ודיור / ספטמבר 22

בנין ודיור / אוקטובר 22

Miss Mandala / דצמבר 22

דתיליש / נובמבר 22

Miss Mandala / מאי 23

בנין ודיור / יולי 23

Design & Branding
Graphic Design & Branding
Graphic Design & Branding